Deal giá sốc
PHILLIPINES - CEBU
Hồ Chí Minh

PHILLIPINES - CEBU

Lịch trình: 5 Ngày 4 đêm
Khởi hành: 22/07
Số chổ còn: 8

24,990,000 đ 26,590,000 đ

MALAYSIA – LANGKAWI – CHENANG
Hồ Chí Minh

MALAYSIA – LANGKAWI – CHENANG

Lịch trình: 4 Ngày 3 đêm
Khởi hành: 20/7
Số chổ còn: 12

13,990,000 đ

SINGAPORE - MALAYSIA
Hồ Chí Minh

SINGAPORE - MALAYSIA

Lịch trình: 5 Ngày 4 đêm
Khởi hành: 04/07
Số chổ còn: 8

13,390,000 đ

NHẬT BẢN - OSAKA – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SĨ – TOKYO
Hồ Chí Minh

NHẬT BẢN - OSAKA – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SĨ – TOKYO

Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 17/07
Số chổ còn: 8

26,990,000 đ

ÚC - MONO SYDNEY - FREE DAY
Hồ Chí Minh

ÚC - MONO SYDNEY - FREE DAY

Lịch trình: 5 Ngày 4 đêm
Khởi hành: 28/06
Số chổ còn: 7

28,090,000 đ

TRUNG QUỐC - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA - TRÙNG KHÁNH
Hồ Chí Minh

TRUNG QUỐC - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA - TRÙNG KHÁNH

Lịch trình: 7 Ngày 7 Đêm
Khởi hành: 20/08
Số chổ còn: 10

22,990,000 đ

TRUNG QUỐC - THƯỢNG HẢI - VÔ TÍCH - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU
Hồ Chí Minh

TRUNG QUỐC - THƯỢNG HẢI - VÔ TÍCH - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU

Lịch trình: 5 Ngày 4 đêm
Khởi hành: 31/8
Số chổ còn: 8

15,990,000 đ

SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA
Hồ Chí Minh

SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 10/07
Số chổ còn: 12

13,990,000 đ

Úc - SYDNEY - MELBOURNE - FREEDAY

Lịch trình: 7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành: 12/09
Số chổ còn: 12

42,990,000 đ

Đài Loan - Đài Trung - Cao Hùng - Đài Bắc
Hồ Chí Minh

Đài Loan - Đài Trung - Cao Hùng - Đài Bắc

Lịch trình: 5 Ngày 4 đêm
Khởi hành: 26/06
Số chổ còn: 12

13,990,000 đ

THÁI LAN - PHUKET - ĐẢO PHI PHI
Hồ Chí Minh

THÁI LAN - PHUKET - ĐẢO PHI PHI

Lịch trình: 4 Ngày 3 đêm
Khởi hành: 29/06
Số chổ còn: 16

11,690,000 đ

Deal giá sốc
THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - CHCOLATE VILLA
Hồ Chí Minh

THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - CHCOLATE VILLA

Lịch trình: 5 Ngày 4 đêm
Khởi hành: 11/07
Số chổ còn: 5

6,990,000 đ 7,990,000 đ

Copyright © 2023 Cty TNHH TMDV Du Lịch Chất. Thiết kế website Long Thịnh IT Co.